لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۹/۲/۳۱3706كارگاهخمینی شهرانباردار صنعتیدیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17235-قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۱3705دفتر كارخیابان کاوهکارشناس فروشدیپلممدیریت بازرگانیمردمهم نیست8 الی18345دارای سابقه کار موفقبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰3704دفتر كاراستانداری فرشادیمنشی شركت خانمدیپلم......زنمهم نیست۸:۳۰تا۱۳_۱۵:۳۰_۱۸:۳۰120ندارد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰3703دفتر كاردروازه تهرانپشتيبان كارتخواندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035بازدید از کارتخوان فروشگاهها وارائه سرویس به مشتریانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰3702دفتر كاردروازه تهران2 نفر کارمند اداری ، دفتری ( آقا )لیسانس/ فوق لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 16035شم مدیریتی داشته باشد -توان مدیریت بر کارکنان پشتیبان دستگاه کارت خوان فروشگاههابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰3701كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس مواد ومتالورژی ( آقا / خانم)لیسانس/ فوق لیسانسمواد و متالورژیمهم نیستمهم نیست8 الی 16135سرویس از دروازه شیراز دارد بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰3700كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر ريسندگيدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135عدماعتیاد به سیگار و مواد مخدر- پایان خدمت قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰3699دفتر كارهشت بهشتمنشی شركتدیپلم......مردمهم نیست9 الی 18130روابط عمومی و قدرت تحلیل بالا ؛ ارتباط موثر با مشتریان ؛ پیگیرومسئولیت پذیر؛ توانایی مدیریت امور موازی ؛ رسیدگی به پروژه ها یا مراکز وابسته قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3698كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس مواد ومتالورژیلیسانسمواد و متالورژیمهم نیستمهم نیست7/30 تا 16/30135داشتن تجربه کار بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3697كارگاهاصفهانتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی18:30540منظمبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3696دفتر كارخ فروغی کارگر فني (دیپلم ریاضی - تجربی- فنی حرفه ای)دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135درشته های فنی مدرک معتبر داشته باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3695كارخانهخ هشت بهشت شرقی حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمجرد8 الی 16/30135داشتن سابقه کار وتسلط به نوآورانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3694کارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارشناس کنترل کیفیلیسانس/ فوق لیسانسمواود ومتالورژیمرد مهم نیست7 الی 16135داشتن سابقه کار قانون كاردارددارد دارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3693كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد نگهبان کارخانهدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 16240داشتن سابقه کار در زمینه نگهبانی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3692كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مدیر روابط عمومیفوق دیپلمروابط عمومی مردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار مرتبطقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3691كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد حسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 16230تجربه کار قابل قبولقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3690كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت رانند لیفتراکدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 16230داشتن گوهینامه وتجربه کار الزامی استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3689كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت 5 نفرکارگر فني(جوشکار -برقکار -تاسیسات)دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست7/30تا 16135داشتن مهارت فنیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3688كارگاهخ امام خمینی حسابدار ارشد یا مدیر مالی لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به انجام کلیه امور حسابداریبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3687كارگاهخ امام خمینی راننده وانت دیپلم......مردمهم نیست8 الی 1704030 تا 40 میلیون سفته بابت واگذاری وانت اخذ می شد مسئولت فرد جابجایی مصنوعات تولید ی یا ورققانون كاردارد0ندارد
۱۳۹۹/۲/۲۷3686دفتر كارخ امام خمینیکارشناس بازرگاني داخليفوق دیپلم / لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطزنمهم نیست8 الی 16:30 به همراه اضافه کاری10روابط عمومی بالا - مسلط به OFFICEقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۷3684دفتر كارجیکمك حسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 16.30233منظم ,مسئولیت پذیر و دارای روحیه پیگیری با انگیزه بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۷3683دفتر كارجیکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8 الی 16.30133مسلط به زبان انگلیسی و اصول و فنون فروشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۷3682دفتر كارجیکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8 الی 16.30133مسلط به اصول و فنون فروش تلفنیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۵3681دفتر كارخ امام خمینی کارگر انباردیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 17135توانانی وقدرت بدنی لازم جهت جابجائی کارتن شکلاتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۵3680دفتر كارخ جیکارمند اداری ، دفتریلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8 الی 16135روابط عمومی بالا وسابقه فروشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۵3679كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر صنایع دستیدیپلممهم نیست مهم نیستمهم نیست8 الی 17045علاقه مند به صنایع دستی وفیروزه کوبی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۵3678كارخانهشهرک رازی کارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17235مسلط به زبان وآشنا به امور صادرات- واردات بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۳3677كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل235تسلط به اسا سیستمقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۲3676دفتر كارمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشد خانم / آقافوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235تسلط به کلیه امور حسابداری مالی ومالیاتی و...قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۲3675دفتر كارمیر دامادحسابدار خانملیسانس حسابداریزنمهم نیست8 تا 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۲3674دفتر كارخ امیر کبیر حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی141350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۲3673كارگاهخ امام خمینی برشكار فلزاتدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۲3672كارخانهشهرک صنعتی رازیمدیر فروش زن یا مردلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبط0مجرد8-16335فن بیان بالا - انگیزه وتجربه کافی بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3671فروشگاههمه کشورسرپرست فروشدیپلم......مردمجرد8 الی 18129با پرستیژ مودب خوش ارتباط و مردمی و با اخلاقبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3670دفتر كارهمه کشورکارگر ساده دیپلممهم نیست مردمجرد8 الی 17128خوش ارتباط آشنا با کامپیوتربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3669كارخانهشهرک صنعتی جی انباردار صنعتیفوق دیپلم / لیسانسکامپیوتر و..مردمهم نیست8 الی 17335آشنائیب کدینگ وکامپیوترقانون كاردارددورازه شیراز- رباط - چمران - جیندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3668دفتر كارخ فلاطوری - کارشناس فن آوری اطلاعات itلیسانسکامپیوتر / آی تیزنمهم نیست8 الی 17135مسلط به فتوشاپقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3667دفتر كاراصفهانبازارياب مواد غذاييدیپلم / فوق دیپلم......هر دومهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار بازاریابی در زمینه مواد غذائیقانون كار+ پاداش مدیریت داردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3666دفتر كاراصفهانکارگر انبارمواد غذائیدیپلممهم نیست مردمهم نیست7 تا21135حتما در شرکتهای پخش کار کرده باشدقانون كار+ پاداش مدیریت داردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3665دفتر كارشهر اصفهانحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 18335حتما سه سال سابقه کا رداشته باشد ومسلط به نرم افزار کاراقانون كار+ پاداش مدیریت داردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3664دفتر كارشهر اصفهانراننده ایسوزو 5 نفردیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست7 تا 21137حتما در شرکت های پخش سابقه کار داشته باشد ودارای گواهینامه پایه 2 باشدقانون كار+ پاداش مدیریت داردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3663كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135تسلز یه نرم افزار گیتیقانون كاردارداز پل چمران به شرکتندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3662كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 170350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3661كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 16235داشتن سابقه کار وآشنایی با نرم افزا اسا الزامی است وترجحا ساکن بهارستان /سپاهان شهر/ دروازه شیراز قانون كاردارداکثر نقاط مهم شهرندارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3660فروشگاه مواد غذاییخ جیبازاریاب مواد غدایی آقا/خانمفوق دیپلم / لیسانسمهم نیستهر دومهم نیست۸ الی ۱۴145پورسانت + حقوق قانوکارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3659كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17230داشتن تجربه ومهارت جوشکاری وترجیحا ساکن اطراف خ امام خمینیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3658كارگاهمحدوده ورزشگاه تختی کارگر سادهدیپلم......زنمجرد8 الی 17030پس از آموزش قلم زنی شاغل واستخدام طویل المدتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3657كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند فروشلیسانس......مهم نیستمهم نیست7.5الی 16.75 پنج شنبه تعطیل150آشنا به کامپیوتر و اکسلقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3656كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17230تسلط به جوشکاری درب وپنجره قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3655كارگاهاصفهانمونتاژکاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135ترجیها مجرد یا متاهل بدون فرزند یا بایک فرزند نیمه ماهر باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3654فروشگاهمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الی 17130حتما مجرد وترجیحا ساکن محدوده آل محمد - بعثت - و کاوهوقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3653كارگاهاصفهانتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17335ترجیها مجرد یا تاهل بدون فرزند یا با یک فرزند سن بین 20 تا 35 خدمت رفته یا معاف قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۸3652دفتر كارشهرک علمی تحقیقاتیکارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار در اولویت استقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۲/۱۸3651سايرخ آپاداناتكنسين /مهندس عمرانفوق دیپلم / لیسانسعمرانمردمهم نیست8-5540توانایی سیویل صنعتی و مسلط به فهرست بها وحداقل 5سال سابقه کاربالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۷3650كارخانهاصفهانکارگر فنيدیپلمریاضی فیزیکمردمهم نیست6الی 17235نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۷3649کارگاهخ کهندژنیروی فنی ( تراشکار - مونتاژکار )دیپلم / فوق دیپلممهم نیست مردمهم نیست8الی17235داشتن سابقه کار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۷3648رستورانخ سجاد(آشپز- سالن دار- صندوق دار )خانم یا آقادیپلم / زیر دیپلممهم نیست هردومهم نیستدوشیفت کاری گردشی8216یا 16 تا 22135علاقه مندی بکار قانون کارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۷3647کارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادسریدار/ نگهبان کارخانهدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست8الی17327نگهبانی کارخانه وانجام امور مربوطهبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۶3646كارخانهشهرک صنعتی جی مترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135حتما مسلط به زبان ( ترجمه - مکالمه ) وترجیحا ساکن خ جیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۶3645كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادانبادارلیسانسصنایع / مکانیک / متالورژیمردمهم نیست8 الی 17133داشتن تجربه وسابقه کار مرتبط در زمینه زدن کارتکسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۶3644كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایع / مکانیک / متالورژیمردمهم نیست8 الی 17133داشتن سابقه کار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۶3643کارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادکارشناس کنترل پروژهلیسانس/ فوق لیسانسصنایع / مکانیک / متالورژیمردمهم نیست8 الی 17135حداکثر 33ساه واشتن تجربه کافیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3642فروشگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگرخانم جهت بسته بندي قطعات خودرودیپلم......زنمجرد8 الی 17135تسلط به کامپیوتر جهت ثبت اطلاعات قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3641فروشگاهخ میر حسابدار ارشد خانم / آقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17235توانایئ انجام کلیه امور حسابداری - مالی ومالیاتی -ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3640فروشگاهخ میر انباردار صنعتیفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار در زمینه انبار داری با سیستمبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3639فروشگاهخ میر کارشناس فروش وصادراتلیسانس/ فوق لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کار بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3638فروشگاهپل تمدنحسابدار آقافوق دیپلم / لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17135مسلط به پارسیان - بعد از یک ماه بیمه می شودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3637كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس تبليغاتلیسانسروابط عمومی زنمهم نیست8 الی 17235تسلط به نرم افزار طراحی - عکاسی -وتولید محتوا- اینترنت - فضای اجتماعی قانون كاردارددروازه شیراز - سه راه سیمین ندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3636كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورخط تولید لوله5 لایهدیپلممکانیکمردمهم نیستشیفت 12ساعته235آشنائی به ساخت لوله 5 لایه وداشتن سابقهبالاتر از قانون كاردارددروازه شیراز - سه راه سیمین ندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3635كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتزریقکار ( اپراتو دستگاه تزریق)دیپلممکانیک و....مردمهم نیستشیفت 12ساعته240آشنائ به ساخت لوله 5 لایه -وتعویض قالب- وplc و دوسال سابقه کاربالاتر از قانون كارداردسراه سیمین - دروازه شیراز - بهارستان- سپاهان شهرندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3634كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند فروشلیسانس......مهم نیستمهم نیست7.5الی 16.75 پنج شنبه تعطیل050نداردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3633كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر فني (دیپلم ریاضی - تجربی- فنی حرفه ای)دیپلم(دیپلم ریاضی - تجربی- فنی حرفه ای)مردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت0350 قانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان -چمران -پروین - جیدارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3632كارخانهشهرک صنعتی سگزیتکنسین مواد متالورژیفوق دیپلممواد و متالورژیمردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت135داشتن سابقه کار قانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمراندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3631كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت135داشتن سابقه کارقانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمراندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3630كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين مكانيكفوق دیپلمساخت و توليد / جامداتمردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت135داشتن تجربه کاریقانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمراندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3629كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس مواد ومتالورژیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت135داشتن تجربه وقبولی در مصاحبهقانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمراندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3628كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت235مصاحبه 4 شبنه و5 شنبه در محل شرکتاز ساعت 9 تا 13قانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمراندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3627كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس برق- قدرت - الکترونیکلیسانس/ فوق لیسانسبرق - قدرت- الکترونیکمردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت135داشتن سابقه کار وعلاقمندی به کارقانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمراندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3626كارخانهشهرک صنعتی اشترجاناپراتور cnc مسلط به نقشه خوانیدیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه وسوابق کاریقانون كاردارددروازه شیراز - سه راه سیمین ندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3625كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار ارشدخانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار وتسط به کلیه امورحسابداری قانون كاردارددروازه شیراز - سه راه سیمین ندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3624كارخانهشهرک صنعتی اشترجانتراشکار دستیدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3623كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس مکانیک لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار قانون كاردارددروازه شیراز - سه راه سیمین دارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3622كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانس بازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کاری در امور بازرگانی شرکتها قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3621فروشگاهمنطقه صنعتی کرچگانحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135تسلط به نرم افزار پارسیان ترجیحان ساکن محدوده شرکتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3620فروشگاهمنطقه صنعتی کرچگانفروشنده لوازم وقطعات خودور دیپلم / فوق دیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه فروشندگی قطعات خودروقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3619كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدار ارشد خانم / آقافوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به امور حسابداری ومالی مالیاتی - ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3618كارخانهشهرک صنعتی مبارکهفن آوري اطلاعات itلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17135تسلط به نرم افزار پشتیبانی همکاران سیستم ورای مندبالاتر از قانون كاردارداکثر نقاط مهم شهرندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3617كارخانهشهرک صنعتی سگزیانباردار صنعتی مسلط به سیستمفوق دیپلم / لیسانسمهم نیست مردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه انباداری با سیستمقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3616كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035نااهار + سرویس + اضافه کارقانون كاردارداکثر نقاط مهم شهردارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3615كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد بازار ياب مواد غذاييدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135لیست مشتریان شرکت در اختیار بازاریاب قرار میگیرد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۱3614دفتر كارخ وحید کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زنمهم نیست9 تا14135تسلط به کامپیوتر - ورود واکسل و..قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۰3613كارخانهشهرک صنعتی جیمنشی شركتلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8الی 17135تسلط به کامپیوتر- داشتن سابقه کار وترجیحا سکونت در محدوده سرویس شرکتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۰3612كارگاهمیدان امام کارگر طلا سازيدیپلم......مردمهم نیست8الی 17130اضافه کاری هم داردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۰3611فروشگاهدستگرد برخوار حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیستپاره وقت (سه روزدرهفته)135آسنانه نرم افزار پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۰3610دفتر كاردورازه تهران مدیر مالی خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه کافی وموفقیت در مصاحبهبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3609کارگاهشاپور جدیدنقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکهر دومهم نیست8 الی 17245تسلط کامل به نرم افزار کتیا و طراحی قالب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3608كارگاهشاپور جدیدمونتاژکاردیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17245آشنایی و تسلط کامل به مونتاژ قالب های پلاستیک قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3607كارگاهخ امام خمینی کارمند فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17135تجربه کاری وعلاقمه مندی به فروشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3606كارگاهخ امام خمینی حسابدارتمام وقت فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135آشنائی با نرم افزار شایانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3605كارگاهخ امام خمینی حسابدار پاره وقت فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 17135آشنائی با نرم افزار شایان محل کار ارغوانیهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3604كارگاهخ سعادت آباد بازاریاب موادغذائی فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی / مدیریت بازرگانیمردمهم نیست8الی 17135علاقمندی وتجربیه کار اولویت استخدام استقانون كار+ پورسانتداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3603كارگاهخ سعادت آباد مدیر فروش تلفن خانمفوق دیپلمبازرگانیزنمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه وعلاقمندی به کار قانون كار+ پور سانتداردندارددارد
۱۳۹۹/۲/۹3602كارگاهخ سعادت آباد مدیر فروش آقالیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمردمهم نیست8الی 17240داشتن تجربه به صورت حرفه ای در حوزه مدیریت فروش مواد غذاییبالاتر از قانون كار+ پورسانتداردندارددارد
۱۳۹۹/۲/۸3601كارگاهخ بسیج کارمند اداری ، دفتری آقا لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..مردمهم نیست8الی 16135تسلط کامل به کامپیوتر واینترنت- ورود واکسلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۷3600كارگاهمنطقه صنعتی دولت ابادحسابدار خانملیسانس یا فوق لیسانسحسابداریزنمهم نیست 8 الی 171300قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۷3599كارگاهخ صمدیه حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 تا 12 + 16 تا 20130محجبه باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3598كارگاهخ معراجکارگر فنيدیپلم......مهم نیستمهم نیست8الی 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3597كارخانهخمینی شهرکارشناس كنترل كيفيتلیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 17135آشنائی با اتوکد سه بعدیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3596كارخانهمنطقه صنعتی قهدریجانکارگر فني(تراشکار - دریل کار -اپراتور)دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کاری در اولویت استخدام . تجحا ساکن محدوده فلورجان وقهدریجان وسه راه سیمینقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3595كارخانهمنطقه صنعتی قهدریجانخدماتيدیپلم......زنمهم نیست8الی 17145تمیزکاری شرکت وطبخ ناهاربرا کارکنانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۶3594كارگاهمنطقه صنعتی قهردریجاننقشه کش صنعتی خانم وآقالیسانس یا فوق لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیمرد مهم نیست 8تا 17235تلسبه نقشه کسی صنعتی وپاور میل بالاتر از قانون كار ( توافقی )داردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3593کارخانه منطقه صنعتی قهدریجانحسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابدارارشد خانمزنمهم نیست 8 تا 17235تسلط به امور مالیاتی - ارزش افزوده و...بالاتر از قانون کاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۶3592كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادحسابدار دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 17235نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3591كارخانهشههرک صنعتی محمود آباد مکانیک صنعتیفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 تا 14235داشتن تجربه یا مدرک فنی در اولویت استخدام استبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3590كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد تكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 تا 14135داشتن سابقه کار در اولیت استخدام استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3588كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهاناپراتورسنگ محورماهر ونیمه ماهردیپلم......مردمهم نیست8 تا17235ذاشتن تجربه کار یا مدرک فنی در اولویت استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۵3587كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر فني" تراشکار - جوشکار"دیپلم......مردمهم نیست8 تا17135داشتن مدرک فنی یا تجربه کاری در اولویت است قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۵3586كارخانهشهرک صنعتی جی5 نفر انبار دار سادهدیپلم......مردمهم نیست8 تا17235داشتن سابقه کار دراولویت است2 ساعت اضافه کار اجباریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۵3582كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیر حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمجرد8 تا16235تسلط کامل به کلیه امور حسابداری - مالی ومالیاتی و..بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۵3581فروشگاهخ مصلی کارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8تا 12 و15تا 20 شب035نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲3580كارخانهشهرک صنعتی جیکارگرخط تولید 10نفر خانمدیپلم......زنمهم نیست7/30تا 19035جهت کنترل کیفیت کالای تولید شدهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲3579كارخانهشهرک صنعتی جیتزریقکار 10 نفردیپلم......مردمهم نیست7/30 الی 19135اضافکار اجباری است قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲3578كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس صنایع آقا یا خانملیسانسصنایعهر دوخانم مجردباشد8الی 17 پنج شنبه تعطیل 135مهندس صنایع خانم حتما مجرد ولی آقآ فرق نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲3577كارخانهشهرک صنعتی جیراننده لیفتراکدیپلم / زیر دیپلم......مردمتاهل7/30 تا 19/30235داشتن گواهینامه وسلامت جسمیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲3576دفتر كارشيخ صدوق منشی شركتلیسانس......زنمهم نیست8-16325مسلط به تايپ - اموراداري و ترجيحا كار با اتو كدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲3575كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارگر ساده 10 نفردیپلم / سیکل......مردمهم نیست8الی 17035داشتن توانایی بار گیر کیسه های 20 کیلویی مواد شیمیاییقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۱3573كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارارشد خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 16235تسلط کامل به کلیه امور حسابدار - بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۱3571كارگاهخ بسیجبرقکار صنعتی آقافوق دیپلم /لیسانسبرقمردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کاری در زمینه ساخپت تابلو برققانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۱3569دفتر كارخ نظر شرقی کارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کار در اولویت استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۱3568دفتر كارخ نظر شرقیحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17235داشتن سابقه کار در اولویت استخدامبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۰3567فروشگاهسه راه درچهحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17235تسلط کامل به امور حسابداری فروش بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۰3566سايراصفهان اپراتور كامپیوترلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست9 تا 13 4تا 20235اشنایی با طراحی وب و شبکه های اجتماعیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۰3565سايراصفهان ویزیتور كالالیسانسبرقمهم نیستمهم نیست9 تا 13 4تا 20235قدت کلامقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3564كارخانهمحمودآبادتكنسين برقفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17240فعالقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3563كارخانهمحمودآبادتكنسين مكانيكدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17240فعالقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3562كارخانهمحمودآبادمنشی شركتدیپلم......مهم نیستمهم نیست8 الی 17240پیگیرقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3561كارگاهشاهپور جدیدبرقکار صنعتی آشنا به الکترونیکلیسانسالكترونیکمردمهم نیست8الی17.5230ترجیها اشنا به جوشکاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3559كارخانهمحمودآبادمدير بازار يابيلیسانس......مهم نیستمهم نیست8 الی 17240فعالبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3558كارخانهمحمودآبادبازاریاب دیپلم......مهم نیستمهم نیست8 الی 17240متعهدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3557كارخانهمحمودآبادفروشندهدیپلم......مهم نیستمهم نیست8 الی 17240متعهد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3556كارخانهمحمودآباداپراتور فروش فوق دیپلممدیریت بازاریابیمهم نیستمهم نیست8 الی 17240فعال متعهد پیگیر با انگیزهبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۵3555دفتر كاراصفهانمنشی شركتفوق دیپلمبازرگانیزنمجرد8 الی 14130مسلط به کامپیوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۵3554كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8الی 17240داشتن گواهینامه الزامی استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۵3553كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت035سه رزو کار - سه روز شبکار- سه روز استراحت قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۴3552كارگاهشهرک صنعتی محمود ابادفرزکار لیسانساظهار نشدهمردمهم نیست۸۰۵تا۱۸۰۵226علاقه مندقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۴3551كارگاه شهرک صنعتی محمود اباداپراتور تولیدلیسانساظهار نشدهمردمهم نیست۸۰۵تا۱۸۰۵226 نیروی فنیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۴3550كارگاه شهرک صنعتی محمود ابادتراشکار دیپلمساخت و توليدمردمهم نیست۸۰۵تا۱۸۰۵125نقشه خوان و علاقه مند به کار فنیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۴3546دفتر كارخ بزرگمهرکارمند دفتری خانم لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمجرد8/30 تا 16/30135تسلط به امورسایت واینترنت وفضای مجازیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۴3545دفتر كارخ بزرگمهرکارشناس فروش خانم لیسانسبازرگانیزنمجرد8/30 تا 16/30135دارای سابقه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۳3544دفتر كاربزرگمهربازاریاب فوق دیپلممدیریت بازاریابیزنمهم نیست8:30 الی 16:30140نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۳3542دفتر كاراصفهان مدير فنيلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)زنمجرد8الی 14230نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۰3541كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين برق- تاسیساتفوق دیپلمبرق - تاسیساتمردمهم نیست8 تا17235عدم اعتیاد - سلامت جسمانی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۰3540كارخانهشهرک صنعتی جینظافتچی/ تمیز كار خانمدیپلم......زنمهم نیست8 تا17035توانایی امور نظافت کارخانهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۰3539كارخانهشهرک صنعتی جیمنشی شركت خانم لیسانس کامپیوتر / علوم اداری / کتابداریکامپیوترزنمهم نیست8 تا17235تسلط به امور اداری وکامپیوتروروابط عممومی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۰3538كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 تا17535تسلط کامل به حسابدار بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۰3537كارخانه آجرمنطقه صنعتی دولت آباد نگهبان حتما بازنشستهدیپلم / زیردیپلم......مردمهم نیست6صبح تا 18060حتما بازنشسته باشد1میلیون و800هزارنداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۱۰3536دفتر كاراصفهانکارمند اداری ، دفتریلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)زنمجرد9 الی 18145نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳3535كارگاهاصفهان،شهرستان اردستانراننده بیل مکانیکیدیپلم......مردمهم نیست7:30 الی 17:30550اسکان در معدن 24 روز کار و 6 روز استراحت دارد.وعده های غذایی داردبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۱/۳3534كارگاهاصفهان،شهرستان اردستانکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست7:30 الی 17:30145نیروی مورد نظر در کارگاه اسکان دارد و 24روزکار و 6 روز استراحت، اضافه کاری دارد.قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۱/۱3533فروشگاهبازاراپراتور كامپیوترلیسانس......زنمهم نیست۹الی۵145زرنگ وفعال علاقه مندبه کاروفعالیت های اجتماعیقانون كارداردنداردندارد