خدمات ما به كارجويان وكارفرمايان
نوع خدمات غیر حضوری نرخ تعرفه
(ریال)
تعداد / مدت نحوه پرداخت
موبايل كارت بانكی درگاه الكترونیك واریز به حساب
عضويت (ثبت رزومه ونمايش در سايت) 130,000 یك نوبت        
دریافت معرفی نامه اینترنتی منوط به داشتن وثیقه دركاریابی هرنوبت        
نوع خدمات غیر حضوری نرخ تعرفه (ریال) تعداد / مدت نحوه پرداخت
موبایل كارت بانكی درگاه الكترونیك واریز به حساب
ثبت نام در گنجینه صنایع رایگان یك نوبت        
مشاهده رزومه نیروهای آماده به كار رایگان نامحدود        
چاپ فرمهای مورد نیاز كارفرما
( فرم قراردادكار- فرم ماده 80)
رایگان نامحدود        
سفارش تامین نیرو * هرنوبت * *   *
دسترسی به تلفن كارجویان
(گروه شغلی –گروه تحصیلی )
* هرگروه شغل * *   *
دسترسی به تلفن یك كارجوی خاص * هرنوبت * *   *
سفارش بنر تبلیغی در سایت با مشخصات:
نوع A یا B
(90 پیکسل عرض و 600 پیکسل در طول)
(90 پیکسل عرض و 297 پیکسل در طول)
2,000,000 نمایش یك ماه * *   *
5,000,000 نمایش سه ماه
8,000,000 نمایش شش ماه
10,000,000 نمایش یک سال
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ آذر
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان