مشروح مطلب
 
کد مطلب:172
موضوع:چگونه می توان فرد مهربانی بود ؟
تعداد بازدید:1042
   
1- ازلغزشهای دیگران بگذرید . 2- با مردم خوشرو باشید. 3- علاقه خودرا به دیگران کتمان نکنید وبا صراحت بیان کنید. 4- فروتنی را پیشه خود سازید . 5- خاموشی وسکوت را پیشه خود سازید . 6-با دادن هدیه قلعه دلها را فتح کنید. 7- نسبت به داشته های مردم بخیل نباشید . 8- در اظهار محبت خود به دیگران منصفانه رفتار کنید . 9- ملایم و نرم خو باشید 10 - بدی را با نیکی پاسخ دهید . منبع: تلخیص مقاله ی از نشریه خوبان
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان