مشروح مطلب
 
کد مطلب:170
موضوع:حسود چه نشانه هایی دارد ؟
تعداد بازدید:1170
   
1- حسود از رفاه وآسایش دیگران در رنج وعذاب است . 2-حسود از بدبختی مردم ومصیبت وگرفتاری آنها شادمان است 3-حسود زوال و نابودی هر نعمتی را برای دیگران آرزو می کند.4- حسود همیشه اندوهگین است . 5- حسود همیشه ناله وشکوه وگلایه می کند . 6- حسود از لذتهای دنیا کمترین بهره را می برد . 7- حسود نسبت به عدالت خداوند نیز معترض است وسهم بیشتری را می خواهد . 8- حسود خود را دانانتر از دیگران می داند . 9- حسود از خدا بیشتر طلب شر می کند تا خیر . 10- حسود دشمن نعمتهای الهی وخشمناک از تقدیر است. 11- حسود دشمن و دوست نمی شناسد و برای اوفرقی ندارد . 12- حسود از تحقق آرزوی دیگران ناراحت می شود ودوست دارد همیشه خودش مقدم باشد . 13- حسود همواره از رسیدن به یک مقام ومرتبه نسبت به رقیبان خود , در اضطراب است . 14- حسود متکبر است ونگران است دیگران تحمل تکبر او را نداشته باشند . 15-حسود همواره از شایستگی دیگران وخبرهای خوش اظهار تعجب می کند ؛درواقع انتظار شنیدن آنرا ندارد. 16- حسود خوبی های دیگران را کم اهمیت جلوه می دهد . 17- حسود حاضر نیست موفقیتهای دیگران را به زبان بیاورد . 18- حسود جز خودش ؛ دیگران را دوست ندارد . 19- حسود برخلاف میل باطنی خود ؛ از خوبی دیگران یاد می کند . 20- حسود خوبی های خود را بیشتر نقل می کند تا خوبی دیگران 21- حسود پشت سر افراد غیبت می کند و ربروی آنها تملق . 22- حسود تا به مقصد وهدفش نرسد آرام نمی گیرد . 23-حسود زودخشمگین می شود و دیر کینه از دلش بیرون می رود . 24- حسود بدنی فرسود ه وخسته و ناتوان دارد . 25- حسود به ندرت نسبت به فروتنی وتواضع دیگران واکنش نشان می دهد . منبع : تلخیص یک مقاله از نشریه خوبان
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان