تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۸فرانکحسینی بالاممهندسی شیمی نانوفناوریچهارراه نقاشيمهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۶محمدرضاحسینیعلوم تجربی اصفهانپخش كننده كالا رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۶رضاجزیمدیریت بازرگانیبازرگانیمنطقه 2مدیر فروش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۶رضاسلیمانی نژادمکانیکساخت و تولیدايذهبازرس جوش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۶حمید رضا رضائیالكترونیکالکترونیکگلستانراننده ایسوزو/نیسان رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۶مجتبیرحیمی موگوییعمران0خ مدرس راننده ایسوزو رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۳عباس جمالی ......0ملک شهرراننده ایسوزو رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۱علی شریفیان مکانیکساخت وتولید شهرک امير حمزهمدير برنامه ريزي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۳/۱حسین سلیمانی درچه برقکنترلخميني شهربرقکار صنعتی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۱رضامقصودیتربیت بدنی وعلوم ورزشی مسکن مهرآموزگار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۱ابوالفضلقانعی مزرعه شوری  شهر سگزي روستاي مزرعه شور  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۳۰پژمانقاییدامینی  اصفهان  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۹طیبه شریف پور معماریمعماریخ احمد آباد کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۸محمدرضاعموری  ملک شهر  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۶علیرضاعالیشان زوارهعمرانعمرانبخش زواره.خيابان شهيد خداپرست.پلاک 35مهندس ناظر رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۶مهدینقی زادهعلوم کامپیوترحوزویخ خوارزميسرایدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۵مریمستایش منشمهندسی کامپیوترنرم افزارسروش آلخجندبرنامه نويس #c رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۴فاطمهحق پرست  14کارشناس بازرگاني خارجي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۴امیدبکتاشیان اصفهانیالكترونیکالکترونیکاحمد آبادکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۳مجتبیکریمیان خرمدشتیتاسیساتحرارتی و برودتیمنطقه 10تكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰سمیرا خدادادیروانشناسیتربیتیمنطقه 7مدیر فروش رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰مهدیصفری  دشتچياپراتور cnc رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۲۰مهدی شاهرضاییمعدناستخراجخيابان غرضيمدير اجرايي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۸میلاد محمد شریفی حسابداریحسابداریشاهين شهر کمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۸مصطفی تیموری پردنجانی ......  لالهنگهبان شرکت/مجتمع رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵زهرا مشگلانی اصفهانی روابط عمومی الکترونیک7/کاوهکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵علی عباس زاده ...... غرضيتراشکار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۵محمد جامعی کامپیوترنرم افزار ملک شهرکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴فائزهصادقی برزانیمهندسی کامپیوترنرم افزارمنطقه ?کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴حسینمیرزاییکامپیوترنرم افزارملک شهرکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴محدثهمحمدی تبارزیست شناسیمیکروبیولوژیسه راه سيمينمرتبط با رشته تحصیلی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۴حمزهافشونمکانیکخودروفردوسيانباردار صنعتی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۲ابراهیمایزدیحسابداریسایرپروينحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۱الههسلیمانیشیمیآلیزينبيهمرتبط با رشته تحصیلی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۱محمدرضا عموری مکانیکطراحی وساختملک شهر تراشکار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۰مصطفیمرادی ...... احمد آباد کارگر انبار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱۰اکرم هرمزی کیا حقوقعمومی خ لالهکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۸افروزغضنفریادبیات0سه راه ملک شهرکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۶مهدی ربانی‌ اصفهانیمواد و متالورژیمدیریت کسب و‌کار?بازاریاب رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۲زهرافروتن فرپلیمرپلیمربزرگمهرمسئول فنی آزمایشگاه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۲/۱مجیدعلی پورمدیریت رسانه شهيد زمانيمدير شعبه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱راضیهنظری حقیقی پاشاکیمنابع طبیعیتکثیر و پرورش آبزیانبزرگمهر  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱حمید رضا کریمی مهندسی کشاورزیعلوم و صنایع غذایی ملکشهر مدیر تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱محمد صادقی حسن آبادی...... خ جي - کرد آبادتزریقکار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱یوسف غفاری   خ مولويکارگر فني رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۳۱امیر حسین امانی ریاضی0خ نيکبختجوشکار co2 رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۹مسعودقنبری نژادحسابداریمالیکرماني/3کارشناس بازرگاني داخلي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۷داودکریمیحقوق قضاییقضایی منطقه چهار  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۵محمدابراهیمی...... زينبيهنگهبان رزومه تلفن
۱۳۹۹/۱/۲۳امیرحسینشکروئساخت و توليدماشین افزارخوزان  رزومه تلفن
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان