تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۶صفورا ساداتهاشمیحقوقخصوصینوابکارشناس حقوق رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۶فرزانهشجری پور  رداني پورماما رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۵فاطمه افراسیابی حسابداریحسابداریخوراسگان حسابدار ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۵جمشید گوروئی......0خ گلزار کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۵داریوش ساعدی خویگانی  خ کاوه نگهبان شرکت/ کارخانه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۵علییخچالی...... فروغيکارشناس شبکه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۵نسیم شرکت العباسیه حسابداریحسابداری هاتف حسابدار ارشد رزومه تلفن
۱۳۹۹/۸/۱امیرحسین ریاحیمدیریت بازرگانیبازرگانیبهارستان کمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۸نگار فردوسی معماریمعماریشيخ صدوق مهندس معماری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۸سمانهصادقیحسابداریحسابرسیساريحسابدار ارشد رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۸ناهید رضاییروانشناسی بالینیبالینی خ شهيد خزازي مشاوره کودک رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۸تقی رضایی دهقی علوم انسانی0خ گلستان راننده ایسوزو/نیسان رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۳آرمانخوشبوییموسیقیهنرملکشهرمدرس موسیقی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲امیرحسینسعادتطراحی صنعتی3D Modelingمنطقه 10طراح سه بعدي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱زهراابراهیمیروانشناسیعمومیخيابان نگارستانکتابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱مهساقنبریحسابداریمالیطالقانيکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۰زهرامحمودیحقوق ملک شهرکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۰فرزانه اسماعیلیحسابداریحسابداریهشت بهشت حسابدار ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۸رضاقاسم پورتكنولوژی ارتباطات وفن آوری اطلاعاتسیستم های تحت شبکهآگاهيکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵علی خالقیمکانیک ملکشهر  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۰حسین زینلی علوم انسانی0خ جيکارگر انبار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۹مسیحمحمدشفیعیبرقالکتروینکاحمدابادمهندس برق - الکترونیک رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۸مریم دادگری علوم تربیتیمشاورهاتوبان فرودگاه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۸نسرین بطلانی اصفهانیحسابداریحسابداریخ باهنررئيس حسابداري رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۵محمدعلی پور......مکانیک خودرومنطقه ?کارشناس دفتر فني رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۵الهامجعفریانزیست شناسی شهرک رسالتمدير داخلي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۵سمیه حیدری روانشناسیعمومی?پذيرشگر كلينك /درمانگاه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۵زهرا قضاوی خوراسگانی ادبیات0خ جيمنشي مطب رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۴شکیباصادقیبرققدرتخانه اصفهانمهندس برق -قدرت رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۲شهرامنظریریاضی فیزیک شهرک اميرحمزهاپراتور تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۷/۱زهرا آیتی سجزیحسابداریمالیاتی سجزي حسابدار ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰علی زارعی حسابداریحسابداریسروش کارشناس مالي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۹سودابهحیدری لائی بیدیحسابداری فرح ابادحسابدار ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۷محمدفتحی مقدم حسابداریحسابداریبادرودحسابدار انبار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶مهتابکلباسیشهرسازیطراحی شهریحکيم شفايي  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶طاهرهکریم زادهعلوم مهندسیصنایعسودان  رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵علیرضا فاتحی سیچانی علوم تجربی0بهرستان ام دی اف كار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵هنگامه آزادبخت کشاورزیعلوم دامخ جي کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵بشری اکبری زبان وادبیات فارسی0خ رباطکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۴مهدیمهری ریاضی فیزیک0فلاورجان کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۳همامحمودی سفتجانیمترجمی زبان انگلیسیمترجمی کاوهکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۳حمید رضا دانامخابرات0خ جي کارپرداز (تحصیلدار) رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۳فرشته دانا حقوقفقه ومبانیخ جيکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۲اعظمتاری پناه زاهدیتاریخ آبشار سومپذيرشگر كلينك /درمانگاه رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۲حانیهکشتکارمهندسی پزشکیبیوالکتریکمنطقه 4مهندس پزشکی رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۲ابوالفضلجوکارعمرانعمراننواب منطقه11مهندس عمران رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۱میثم ناصری اشترانی  فاز? شرقيکابینت ساز رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۰فاطمهرشیدیعلوم اطلاعات ودانش شناسی زينبيهکتابدار رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۰مریم عالیپور معماریمعماری عمومیخ معراج طراح دکوراسیون داخلي رزومه تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۰نسرین عرب ویسی مدیریت دولتیسیستم اطلاعاتی خ جي حسابدار ساده رزومه تلفن
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان