تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۵جوادنیکروایمنی وبهداشتhseسودرجان و کليشادکارشناس ایمنی صنعتي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲۱مجیدآقاباباییکامپیوترنرم افزارشهرک گلديس  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۹میتراشیخمدیریت جهانگردیگردشگریبلوار کشاورز منطقه ??کارمند بيمه رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۸حسینآقائیبرقکنترل و ابزاردقیقميرزاطاهراتوماسيون صنعتي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۶امیناحمدوندمعماری دورودآرشيتكت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۶نرگسارکیان بروجنیزیست شناسیعلوم سلولی و مولکولیبلوار کشاورزبيوتكنولوژي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱۵پریساگلی زفره ییحسابداریحسابرسیچهار راه باهنر حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸مهرداد صفریحسابداری کليشاد بهیار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸محمداحمدیعمرانعمران10تكنسين عمران رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۸امیر حسین رضائی جوچی صنایعبرنامه ریزی تولید فلاورجان - پيربکران کارشناس برنامه ريزي تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۷امیرحسین عباس زاده برقکنترلقهنويه...... رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۷حورا چرم دوز معماریمعماریخ جي طراح داخلي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۷مهردادجوانیادبیات ابن سينا  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴مریم حقیقیبهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ایخ جي - شهروند کارشناس بهداشت حرفه ای رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۴کیهان منفردی اقتصاد خ سجاد خدماتي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۲حسیندوستی مقدم......جغرافیاامام رضا ع آتش نشان رزومه تلفن
۱۳۹۸/۱۰/۱مريمفولاديمدیریت بازرگانیبين الملل5مدیر فروش رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۳۰مهسابلواری زادهمهندسی شیمی فرایندهای جداسازیفاز?مهندس شيمي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۳۰حسین طاریان ......0حجتيه کارگر فني رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۳۰محدثه مسقطی یان معماریمعماریخ جي مرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۳۰پریزاد طالبی طراحی فرش0زينبيه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۳۰افشین فرزانه برقالکترونیک خ جي مرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۳۰الهه افشار زاده حسابداریحسابداریچمران کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۳۰محمد قانع الكترونیکالکترونیکخ جي فروشنده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۶حسن شفایی......0خ جي راننده لیفتراک رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۳سیدعلیرضاحسینی دارکانیبرققدرتخ خواجه نظام تكنسين برق رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۳سید جواد رضوی مهر مکانیکساخت تولید بعثتکارشناس كنترل كيفيت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۲سعیدباقریمکانیکطراحی جامداتبلوار فردوسيمهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۱معصومهمومیوندحسابداری جواديهمدیر مالی رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰محمد آقادادای برقصنعتی24متريپیك موتوری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰حمید باقری طادی...... خ امام خميني نگهبان رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰ملیحه حیدریان دولت آبادی ...... زينبيه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰فاطمه زارع بهرام آبادی ادبیات ملک شهر کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۲۰سمیه قائدی کامپیوتر خ 22بهمنمنشي مطب رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۹مهدیلطفی زادهعمرانساختمانسي 4 مهندس ناظر رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۸هاجرشریعتی فرانیمدیریت بیمه کاوه  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۷رویااحمدی ده کهنه مکانیکساخت و تولید شهرک ابولفضل   رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۷سید مجتبی امیریاظهار نشدهمهندسی صنایعسپاهانشهرمدیر تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶زهرابهرامیحسابداری وليعصر  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۶یاسمنمحرابیعمرانعمرانرجايي شهر  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۳سمیهباباییزمین شناسیتکتونیکجي  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۱۲محمدرضازارعیبرققدرتباهنرکارور plc رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۶نرگس هادی پور هفشجانیصنایعصنایع - صنایعخواجه عميد کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۶محبوبه زیلاب پور علوم و صنایع غذاییصناایع غذائیروشن دشت کارشناس علوم آزمایشگاه رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۶مسعود محمودی ده چشمه مکانیکماشین ابزار شهر کرد قالب ساز صنعتی - فلزات رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۶نفیسه راز زاده...... زينبيه کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۶عبدالله بهار لو قره بلطاقی ...... خ بعثت نگهبان رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۶پریا چراغی حسابداریحسابداری آتشگاه کمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۶حیدر دریس برقصنعتیحصهکارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۹/۶بیژن فرخ نیا ...... خ اشراق نگهبان رزومه تلفن
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان