نام بنگاه: زمینه فعالیت :
نوع فعالیت: نشانی:
نام استان: نام شهرستان:
4215 مورد یافت شد  
شماره عضویتتاریخ عضویتنام بنگاهنوع فعالیتزمینه فعالیتنام استاننام شهرستانتعداد بازدیداطلاعات بیشتر
5504۱۳۹۹/۱/۲۰گروه صنعتی ظریفخدماتیخدمات فنی پرسکاری مونتاژ- فرزاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5503۱۳۹۹/۱/۲۰معیار گستر زاینده رود خدماتیسنجش ونمونه برداری طلا ونقرهآذربايجان شرقیاصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5502۱۳۹۹/۱/۲۰سپید صنعت برتر اندیشان آسیاتجاریبازرگانی وفروش اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5501۱۳۹۹/۱/۲۰قنادی گلبرگتولیدیتولید شیرینیاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5500۱۳۹۹/۱/۲۰سنگین کاران جیتولیدیتولید قطعات صنعتیاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5499۱۳۹۹/۱/۲۰دفتر فنی کوثرخدماتیخدمات چاپ وتکثیر- اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5498۱۳۹۹/۱/۲۰انبوه سازی رحمانیخدماتیپیمانکاری - اجر ونظارت ساخت وسازاصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5497۱۳۹۹/۱/۲۰مهندسی پزشکی مدیت آرتیتجاریعرضه تجهیزات پزشکیاصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5496۱۳۹۹/۱/۲۰بهکاران سپاهانخدماتیپیمانکار امور عمومی ادارات اصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5495۱۳۹۹/۱/۲۰خدمات آبرسانی نگین خدماتیخدماتی اصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5494۱۳۹۹/۱/۲۰موسسه زبان کیان فرداخدماتیتدریس زباناصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5493۱۳۹۹/۱/۲۰سپاهان سازتولیدیتولید قطعات صنعتیاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5492۱۳۹۹/۱/۲۰گروه نشریه پرتوخدماتیفعالیت فرهنگیاصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5491۱۳۹۹/۱/۲۰صنایع شیشه سعیدتجاریعرضه وفروش شیشهاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5490۱۳۹۹/۱/۲۰رستوران باغ جلفاخدماتیرستوراناصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5489۱۳۹۹/۱/۲۰فیزیو تراپی حکیم پارساخدماتیخدمات فیزیو تراپیاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5488۱۳۹۹/۱/۲۰مهسازمبدل تولیدیالکترونیکاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5487۱۳۹۹/۱/۲۰ساپکوخدماتیجوشکاری وسایر موارداصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5486۱۳۹۹/۱/۲۰سروش سپاهانخدماتیقطعه بندی وعرضه مرغ وماهیاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5485۱۳۹۹/۱/۲۰شرکت نفت خط لوله مخابراتخدماتیپیمانکاری تهیه غدای کارکناناصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5484۱۳۹۹/۱/۲۰نما پویان پارتیکا خدماتینماسازی ساختماناصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5483۱۳۹۹/۱/۲۰بیمه پارسیان - رشیدیخدماتیصدورانواع بیمه نامهاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5482۱۳۹۹/۱/۲۰کیان اندیش مهرگانخدماتیخدمات مبلمان وزیبا سازی شهریاصفهاناصفهان1 اطلاعات بیشتر
5481۱۳۹۹/۱/۲۰تولیدی نویدتولیدیساخت وتولید دستگاه سبزی خرد کن وکباب پزاصفهاناصفهان 1 اطلاعات بیشتر
5480۱۳۹۹/۱/۲۰مبلمان یاسمینتولیدیتولید مبلماناصفهاناصفهان 1 اطلاعات بیشتر
5479۱۳۹۹/۱/۲۰نیک تکنیکتولیدیتولید قطعات کامیوناصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5476۱۳۹۹/۱/۱۹استیل خدماتیپرداخت کاری قطعات استیل اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5475۱۳۹۹/۱/۱۹شیرکده خدماتیانتقال صندوقهای شیر اصفهانکاشان0 اطلاعات بیشتر
5474۱۳۹۹/۱/۱۹اصفهان پارس لولهتولیدیتولید لوله پلی اتیلناصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5473۱۳۹۹/۱/۱۹ایزار دقیق دورانخدماتیخدمات فنی اصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5472۱۳۹۹/۱/۱۹لیتو گرافی تک رنگخدماتیخدمات چاپاصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5471۱۳۹۹/۱/۱۹رهپویان ترقیتجاریفروشگاه برق صنعتی اصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5470۱۳۹۹/۱/۱۹جهان آرا- جهانبخشخدماتیدکوراسیون داخلی اصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5469۱۳۹۹/۱/۱۹جهان آراتولیدیتولید قطعات خودرواصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5468۱۳۹۹/۱/۱۹اسپادانا الکترونیکتولیدیمونتاژ قطعات الکترونیکاصفهاناصفهان 3 اطلاعات بیشتر
5467۱۳۹۹/۱/۱۹تراشکاری قائمخدماتیخدمات تراش قطعات صنعتی اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5466۱۳۹۹/۱/۱۹صنایع شیمیایی اصفهان تولیدیتولید مواد شیمیاییاصفهانزرین شهر 0 اطلاعات بیشتر
5465۱۳۹۹/۱/۱۹تزریق پلاستیک موسوی تولیدیتززیق پلاستیکاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5464۱۳۹۹/۱/۱۹لاستیک سازی پارسیان تولیدیتولید لاستیک صنعتی اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5463۱۳۹۹/۱/۱۹محبوب نقش جهانتولیدیتولید ماشین آلات پخت ناناصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5462۱۳۹۹/۱/۱۹تابلو فرش پرشین تجاریفروشگاه تابلو فرش اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5461۱۳۹۹/۱/۱۹سیلندر تراش عباسیخدماتیخدمات فنی اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5460۱۳۹۹/۱/۱۹کار وتبدیل اصفهان ( بازیافت )خدماتیپیمانکار جمع آوری ضایعات قابل بازیافتاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5459۱۳۹۹/۱/۱۹کارگاه عباسیانخدماتیجوشکار فلزاتاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5458۱۳۹۹/۱/۱۹شریف گستر خدماتیتامین نیرو انسانی شرکتهااصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5457۱۳۹۹/۱/۱۹طلاسازی مهماندوستتولیدیساخت زیور آلات وطلاجاتاصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5456۱۳۹۹/۱/۱۹رنگ کاری بلوطخدماتیرنگ کار چوباصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5455۱۳۹۹/۱/۱۹صنایع لاستیک غزل متینتولیدیتولید لاستک صنعتی اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
5454۱۳۹۹/۱/۱۹صنایع کوره سازان ایرانتولیدیساخت کوره های صنعتی اصفهاناصفهان0 اطلاعات بیشتر
5453۱۳۹۹/۱/۱۹آسایش خدماتیخدمات فنی سیستمهای حفاظتی - درب اتوماتیک و...اصفهاناصفهان 0 اطلاعات بیشتر
12345678910...

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان